Текущи дейности
1. Профил на специализираната институция за социални
услуги -  
Дом за  стари хора с отделение за лежащи /ДСХОЛ/;
2. Капацитет -
202 ( двеста и две) места;
3. Година на откриване на специализираната институция
1989 г.;
Адрес:  ул. "Д-р Д. Дончев" № 12
град  Ямбол
община Ямбол       
област Ямбол

Автоматичен телефонен код : +359 046

Директор: Петя Панайотова

Телефон/Факс: +359 046 669210

Служебни телефони - медицинска служба -046/669211;
- домакин; портиер                -           046/669212;
- счетоводство; касиер         -            046/669213;
- социални работници, психолог и
инструктор по храненe        -           046/669215;
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол
Посрещнахме Новата година
с много концерти и подаръци.

Почетохме Бабинден на
21-ви януари с весел
тържествен концерт, в който
участваха представители на
ПК "Полковник Бакланов" и певческата
и театрална група към ДСХ - Ямбол.

На 14-ти февруари зарязахме лозите в
двора на ДСХ и избрахме най-
доброто вино от 7 претендента.

Вързахме изработени от нас
мартеници на всички потребители.
Участвахме в базара на Кукурландия 2020г.
Поздравихме дамите на 8-ми март
с подаръци и концерт.

Благодарим на  дарители, които ни помагат да
организираме честването на кръглата годишнина
на Дома за стари хора и Домашен социален
патронаж "Св.Арх.Михаил" - гр.Ямбол. А те са:
Кольо Илчев Гатев
"Е.Миролио" ЕАД
"ПАПАС ОЛИО" АД
"ВИЛА ЯМБОЛ" ЕАД
"БЕЛЛА"
"ЕФЕБ" ООД
"АФИА ФАРМАСИ" ЕООД
"ПАНДА - И.П." ЕООД