Текущи дейности
1. Профил на специализираната институция за социални услуги -  
Дом за  стари хора с отделение за лежащи /ДСХОЛ/;
2. Капацитет -
202 ( двеста и две) места;
3. Година на откриване на специализираната институция –
1989 г.;
Адрес:  ул. "Д-р Д. Дончев" № 12
град  Ямбол
община Ямбол       
област Ямбол

Автоматичен телефонен код : +359 046

Директор: Петя Панайотова

Телефон/Факс: +359 046 669210

Служебни телефони - медицинска служба -046/669211;
- домакин; портиер                -           046/669212;
- счетоводство; касиер         -            046/669213;
- социални работници, психолог и
инструктор по храненe        -           046/669215;
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол
Организирахме и отпразнувахме
100 годишен юбилей на нашата
потребителка Димка Колева.

Отбелязахме 1-ви април
ден на шегата с изложба.

Отпразнувахме тържествено големия християнски
празник Возкресение Христово
с тържествен концерт.

Организира се църковна служба
за Великден в параклиса на дома.

Празник на славянската
писменост и култура
(презентация)

http://dox.bg/files/dw?
a=2acc0201c8
ЧЕСТИТО ВОЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

за този празник гости ни бяха народните певци
ДОНКА БУМБАЛОВА И КРИСТИЯН КОСЕВ
БЛАГОДАРИМ!