Текущи дейности
1. Профил на специализираната институция за социални услуги -  
Дом за  стари хора с отделение за лежащи /ДСХОЛ/;
2. Капацитет -
202 ( двеста и две) места;
3. Година на откриване на специализираната институция –
1989 г.;
Адрес:  ул. "Д-р Д. Дончев" № 12
град  Ямбол
община Ямбол       
област Ямбол

Автоматичен телефонен код : +359 046

Директор: Петя Панайотова

Телефон/Факс: +359 046 669210

Служебни телефони - медицинска служба -046/669211;
- домакин; портиер                -           046/669212;
- счетоводство; касиер         -            046/669213;
- социални работници, психолог и
инструктор по храненe        -           046/669215;
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол
Отпразнувахме януарските именни дни
Йордановден, Ивановден, Атанасовден
с много подаръци и весело настроение.

Пресъздадохме фолклорния празник
Бабинден - деня на родилната помощ.

Отпразнувахме два празника
в едно - Трифон Зарезан и Свети Валентин
със зарязване на лозите и
концерт с подаръци за влюбените.

Празник на славянската
писменост и култура
(презентация)

http://dox.bg/files/dw?
a=2acc0201c8