Текущи дейности
1. Профил на специализираната институция за социални
услуги -  
Дом за  стари хора с отделение за лежащи /ДСХОЛ/;
2. Капацитет -
202 ( двеста и две) места;
3. Година на откриване на специализираната институция
1989 г.;
Адрес:  ул. "Д-р Д. Дончев" № 12
град  Ямбол
община Ямбол       
област Ямбол

Автоматичен телефонен код : +359 046

Директор: Петя Панайотова

Телефон/Факс: +359 046 669210

Служебни телефони - медицинска служба -046/669211;
- домакин; портиер                -           046/669212;
- счетоводство; касиер         -            046/669213;
- социални работници, психолог и
инструктор по храненe        -           046/669215;
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол
Почетохме 1-ви ноември - Ден
на народните будители.

За 30 годишния юбилей на
дома се насладихме на
тържествен концерт, в който
участваха децата от танцова формация
"Ромбана", фолклорна група от ПК
"Хале" и танцов ансамбъл "Тунджа".

За празника на християнското семейство
подготвихме литературно-музикална
програма и ръководството поднесе
подаръци на семейните двойки в дома.

Подготвяме се за Коледните и
Новогодишни празници.

Благодарим на  дарители, които ни помагат да
организираме честването на кръглата годишнина
на Дома за стари хора и Домашен социален
патронаж "Св.Арх.Михаил" - гр.Ямбол. А те са:
Кольо Илчев Гатев
"Е.Миролио" ЕАД
"ПАПАС ОЛИО" АД
"ВИЛА ЯМБОЛ" ЕАД
"БЕЛЛА"
"ЕФЕБ" ООД
"АФИА ФАРМАСИ" ЕООД
"ПАНДА - И.П." ЕООД
30 ГОДИНИ  ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА И ДОМАШЕН
СОЦИАЛEН ПАТРОНАЖ "СВ.АРХ.МИХАИЛ" - ГР.ЯМБОЛ
1989г - 2019г