Текущи дейности
1. Профил на специализираната институция за социални
услуги -  
Дом за  стари хора с отделение за лежащи /ДСХОЛ/;
2. Капацитет -
202 ( двеста и две) места;
3. Година на откриване на специализираната институция
1989 г.;
Адрес:  ул. "Д-р Д. Дончев" № 12
град  Ямбол
община Ямбол       
област Ямбол

Автоматичен телефонен код : +359 046

Директор: Петя Панайотова

Телефон/Факс: +359 046 669210

Служебни телефони - медицинска служба -046/669211;
- домакин; портиер                -           046/669212;
- счетоводство; касиер         -            046/669213;
- социални работници, психолог и
инструктор по храненe        -           046/669215;
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол
Лятото свърши и открихме
новия сезон на културната
дейност в ДСХ - Ямбол.

Обединихме националните празници -
Съединението и Независимостта на България.
Почетохме ги с литературно-музикална
програма.

За деня на възрастните хора
организирахме поетична изложба от
произведения на потребители и концерт
с участието на ПК"Хале" Ямбол.
Направихме гроздобер на лозовия
масив в двора на ДСХ и всички
потребители хапнаха от гроздето.

Благодарим на  дарители, които ни помагат да
организираме честването на кръглата год
ишнина
на Дома за стари хора и Домашен социален
патронаж "Св.Арх.Михаил" - гр.Ямбол. А те са:
Кольо Илчев Гатев
"Е.Миролио"
ЕАД
"ПАПАС ОЛИО"
АД
"ВИЛА ЯМБОЛ"
ЕАД
"БЕЛЛА"
"ЕФЕБ"
ООД
"АФИА ФАРМАСИ" ЕООД
"ПАНДА - И.П."
ЕООД
30 ГОДИНИ  ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА И ДОМАШЕН
СОЦИАЛ
EН ПАТРОНАЖ "СВ.АРХ.МИХАИЛ" - ГР.ЯМБОЛ
1989г - 2019г
1-ви октомври - ден на възрастните хора!
На гроздобер с усърдие и радост!