Текущи дейности
1. Профил на специализираната институция за социални
услуги -  
Дом за  стари хора с отделение за лежащи /ДСХОЛ/;
2. Капацитет -
202 ( двеста и две) места;
3. Година на откриване на специализираната институция
1989 г.;
Адрес:  ул. "Д-р Д. Дончев" № 12
град  Ямбол
община Ямбол       
област Ямбол

Автоматичен телефонен код : +359 046

Директор: Петя Панайотова

Телефон/Факс: +359 046 669210

Служебни телефони - медицинска служба -046/669211;
- домакин; портиер                -           046/669212;
- счетоводство; касиер         -            046/669213;
- социални работници, психолог и
инструктор по храненe        -           046/669215;
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол
За 8-ми март организирахме
кулинарна изложба и изложба на
ръкоделия.

Почетохме празника на жените
с концерт, в който взеха участие
много потребители на социални услуги.

Тържествено празнувахме 101-я рожден
ден на потребителя на социални услуги
в ДСХ - Ямбол Димка Колева.

На тържествения Великденски концерт
ни гостуваха децата от танцов
състав "Радика" - Ямбол и фолклорната група
от ПК"Недялко Царев" - Ямбол

Поздравихме всички и най-вече учителите
сред нас с най-българския празник
24-ти май с литературно-музикална програма

Благодарим на нашите дарители, с чиято помощ
през годината направихме живота на възрастните
хора по-лесен, по-смислен и по-весел. А те са:
"Язаки България"ЕООД
"ПАПАС ОЛИО"АД
"ВИЛА ЯМБОЛ"ЕАД
"ТАГАРА"ЕООД
"ЕФЕБ"ООД
"ГО ГО НЕТ"
"ДИАГАЛ ПРИНТ"