Текущи дейности
1. Профил на специализираната институция за социални
услуги -  
Дом за  стари хора с отделение за лежащи /ДСХОЛ/;
2. Капацитет -
202 ( двеста и две) места;
3. Година на откриване на специализираната институция
1989 г.;
Адрес:  ул. "Д-р Д. Дончев" № 12
град  Ямбол
община Ямбол       
област Ямбол

Автоматичен телефонен код : +359 046

Директор: Петя Панайотова

Телефон/Факс: +359 046 669210

Служебни телефони - медицинска служба -046/669211;
- домакин; портиер                -           046/669212;
- счетоводство; касиер         -            046/669213;
- социални работници, психолог и
инструктор по храненe        -           046/669215;
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол
Посрещнахме Новата година
с много концерти и подаръци.

Почетохме Бабинден на
21-ви януари с весел
тържествен концерт, в който
участваха представители на
ПК "Полковник Бакланов" и певческата
и театрална група към ДСХ - Ямбол.

На 14-ти февруари зарязахме лозите в
двора на ДСХ и избрахме най-
доброто вино от 7 претендента.

Вързахме изработени от нас
мартеници на всички потребители.
Участвахме в базара на Кукурландия 2020г.
Поздравихме дамите на 8-ми март
с подаръци и концерт.

    Скъпи приятели, близки и роднини на потребителите на социални услуги от ДСХ – Ямбол,                    
Уведомяваме Ви как се грижим за възрастните хора по време на пандемия и карантина. Правим го за
да знаете как живеят вашите близки в този труден за всички ни момент.
След обявяване на извънредното положение в страната на 13.03.2020г в ДСХ се въведоха всички
препоръчани превантивни мерки за недопускане на COVID-19. Като се започне от въвеждане на
карантина в дома и оптимизиране на пропускателния режим, със задължителен филтър на входа  и
се премине през пълна и многократна ежедневна дезинфекция и проветряване на помещенията,
използване на лични предпазни средства от всички служители и се стигне до организиране на
снабдяването с медикаменти и медицински консумативи за всички нуждаещи се потребители.
Преустанови се масовото събиране на хора, спазва се необходимата дистанция при всички дейности/
хранене, получаване на лекарства и др./. Всички потребители са снабдени с лични предпазни
средства и се следи за тяхното използване.  Нямаме проблеми с доставката на хранителни продукти и
приготвянето на храната. Магазинът в сградата на ДСХ работи при спазване на хигиенните
изисквания. При необходимост от специализирана  медицинска помощ се обръщаме към спешна
помощ, личен лекар или специалист. Когато се налага такава получава и извън дома при извършване
на задължителна дезинфекция при излизане и връщане в дома.
Всички потребители на социални услуги се отнасят с разбиране към предприеманите мерки и се
стремят да ги спазват.
Молим Ви да не носите хранителни продукти и други стоки, за да не се повиши риска от заразяване
чрез тях. Потребителите имат всичко необходимо за нормален живот.

Оптимисти сме, че успешно ще преминем през този труден период. Уверяваме Ви, че правим всичко
възможно за да опазим здравето и живота на нашите потребители.