Фолклорната група „Дълголетие” към Дома бе
сформирана в далечната 1992г от Милка Пенева.
В началото името й е било „Росна китка”.
Състояла се от 9 жени от Дома и един социален
работник. От 2000 година групата се казва
„Дълголетие” и е съставена от  18 мъже и жени.
Много изяви на обществени форуми има групата
през годините. Много са и наградите спечелени от
нея. Грамотите  заемат цяла стена в зрителната
зала на І-я етаж на Дома. С награда се завърна
групата от Празника на Стоян Гагов през 2002г.
Първо място и парична награда получиха при
участието си в Прегледа на художествената
самодейност на социалните домове. Три пъти
участваха във фолклорния фестивал на
Карандила с едно първо и две втори места.
На прегледа на пенсионерските състави за южна
България спечелиха първо място от 56 явили се
групи. Три пъти се явяваха на международния
фолклорен фестивал в Раднево, като последния
път получиха лауреатско звание. Девет години
подред се изявяват на прегледа на народната
песен „Тракия пее” в местността Бакаджик, от
които три пъти са първенци. Има ли са изяви и
на фестивали за стари градски песни и за руски
песни и са награждавани с дипломи и грамоти.
Гостували са с концерти и претворяване на
фолклорни празници в много населени места в
област Ямбол – с.Черган, с.Крумово, с.Инзово.
Изнасяли са концерти в Домовете за стари хора
в гр.Хасково и ежегодно в гр.Сливен. Участваха
със свои изпълнения в програмата „От
българско по-българско” на телевизия СКАТ.
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол