Квалификация на персонала

Считано от 01.01.2010 г., персоналът  се състои от 80 души
                    щатен персонал от които:
1.
Директор
1
2.
Психолог
1
3.
Социален работник
3
4.
Лекар
1
5.
Старша медицинска сестра
2
6.
Кинезитерапевт
1
7.
Рехабилитатор
1
8.
Медицинска сестра
10
9.
Инструкторпо хранене
1
10.
Главен счетоводител
1
11.
Счетоводител
1
12.
Касиер
1
13.
Домакин вещеви склад и АСС
1
14.
Домакин хранителен склад
1
15.
Главен готвач
1
16.
Готвач
1
17.
Работник кухня
5
18.
Шофьор
1
19.
Работник поддръжка
1
20.
Общ работник
1
21.
Огняр
2
22.
Перач - гладач
3
23.
Бръснар – фризьор
1
24.
Санитар
30
25.
Трудотерапевт
3
26.
Хигиенист
2


Лекарят е невролог с дългогодишен практически опит по
специалността.

Отговарят на квалификационните изисквания и останалите
специалисти от екипа – психологът, социалните работници,  
рехабилитатор
ите, медицинските сестри, инструктурът по
хранене, както и останалия административен и помощен
персонал на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни.
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол