Сформираната през месец ноември 2008г
театрална група се изявява предимно с
хумористични скечове. Тя радва и
забавлява потребителите на социална
услуга в Дома на всеки празник и е желана
част от всеки изнесен пред тях концерт.
Освен в Дома тя е радушно приета и на
празниците в ЦСГ”Славейче”  и в Центъра за
деца с увреждания „Усмивка” в гр.Ямбол.
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол