Дарители

• „Папаз олио”
• „Винпром Ямбол” ЕАД
• Вили и Инге Гьобелс от Федерална Република Германия
• Министерство на земеделието и горите – Национална   
ветеринарномедицинска  служба
• Димчо Атанасов Димов – с.Стара река;
• Мелница „Миланов&Попов” – с.Калчево
• БЧК Ямбол
• Потребителска кооперация „Гранит” – с.Гранитово
• Евангелиска петдесятна църква – пастор Цонко Атанасов
• ИА „ДС на МО” – складова база гр.Ямбол
• „Български йогурт” ООД – Ямбол
• Агенция социално подпомагане София
• Ивкота ЕООД Ямбол
• Център за образователни програми и социални инициативи
• „К енд К електроникс” ЕАД София
• „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД
• Ирина Златева Димитрова – гр.Ямбол
• Фирма „Каритас” – София
• „Аквахим” ЕООД
. Фирма "ПАНДА ИП" София
                      За дарения

Адрес:  ул. "Д-р Д. Дончев" № 12 град Ямбол
пощенски код 8600

Директор:
Панайот Диманов
Телефон/Факс: +359 046 669210

ОБЩИНСКА БАНКА ЯМБОЛ
Банков код SOMBBGSF
BG 11 SOMB 9130 31 242 78300
Текущи дейности
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол