Текущи дейности
1. Профил на специализираната институция за социални услуги -  
Дом за  стари хора с отделение за лежащи /ДСХОЛ/;
2. Капацитет -
202 ( двеста и две) места;
3. Година на откриване на специализираната институция –
1989 г.;
Адрес:  ул. "Д-р Д. Дончев" № 12
град  Ямбол
община Ямбол       
област Ямбол

Автоматичен телефонен код : +359 046

Директор: Петя Панайотова

Телефон/Факс: +359 046 669210

Служебни телефони - медицинска служба -046/669211;
- домакин; портиер                -           046/669212;
- счетоводство; касиер         -            046/669213;
- социални работници, психолог и
инструктор по храненe        -           046/669215;
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол
Новата година започа
с пресъздаването на празника
Бабинден от театралния клуб.

На 14-ти февруари празнувахме два
празника - Трифон Зарезан и св.Валентин.
Зарязахме лозите и класирахме вина.

На 1-ви март вързахме мартеници
на всички потребители. Гостуваха ни с
музикална програма представители
от клуб "Н.Царев<" - гр. Ямбол.

Участвахме в базара на Кукерландия
с изработени от потребителите сувенири.

Празник на славянската
писменост и култура
(презентация)

http://dox.bg/files/dw?
a=2acc0201c8
Благодарим на нашите дарители, с чиято помощ
през годината направихме живота на възрастните
хора по-лесен, по-смислен и по-весел. А те са:
"Язаки България"ЕООД
"ПАПАС ОЛИО"АД
"ВИЛА ЯМБОЛ"ЕАД
"ТАГАРА"ЕООД
"ЕФЕБ"ООД
"ГО ГО НЕТ"
"ДИАГАЛ ПРИНТ"
С песни на Бабинден.
С много настроение на Трифон
Зарезан.
На 1-ми март с гостите от клуб "Н.Царев" - Ямбол
Баба Марта посети всички
потребители.
Кукерландия 2019г.