Създаването на литературния клуб „Петя Дубарова” се осъществи
благодарение на инициативата и работата на Славка Любенова. То стана
на 19.02.2001г на тържеството за Васил Левски в Дома.
Учередители на клуба бяха Славка Любенова, Елза Милошева, Донка
Русева, Желязка Кочева, Руска Иванова и Недка Дичева.
През него преминаха и се усъвършенстваха десетина поети – четирима от
тях ни напуснаха завинаги: Елза Милошева, която четеше стиховете си от
инвалидната количка; Руска Иванова – един самороден талант и Генка
Зидарова – поетеса, писателка, журналистка, фронтовачка, издала
повече от 10 книги, член на Съюза на независимите писатели, Славка
Любенова - издала 5 стихосбирки, член на Съюза на независимите
писатели.
По-късно към клуба се присъединиха Анка Димитрова, Васил Христов,
Лиляна Стаматова, Желязка Кочева, Лиляна Нарлиева
. Двама от
членовете имат издадени стихосбирки: Славка Любенова – 5
стихосбирки; Анка Димитрова – 4 стихосбирки. И двете
поетеси са
членове на Съюза на независимите писатели в София и на Дружеството
на писателите в Ямбол.
Клубът е гордост за нашия Дом и се изявява на тържествата в Дома и в
пенсионерските клубове в града. Имат отпечатани стихове във в-к”
Пенсионери”
и "Трета възраст". Получавали са грамоти и награди от
регионални и национални поетически конкурси.
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол