Стандарти за хранене

• Осигурена е качествена, здравословна и питателна храна на потребителите
в съответствие с потребностите, здравословното им състояние и личния
им избор;
• Осигурено е диетично хранене;
• Осигурен е правилен режим на хранене;
• Осигурено е съдействие при хранене на неподвижните и трудноподвижните
потребители;
• Въведена е система за анализ на опасностите и контрол на критичните
точки /НАССР система/
                                Стандарти за сградата

Сградата на дома е застроена на площ от 2704 м² и има застроен обем 33,915
м³. Построена е по метода на едроплощния кофраж по типов проект,
пригоден към местните условия. В здравия сектор има 96 единични стаи, 32 с
по 2  легла, а в болничния има 6 малки стаи с по 2 легла и 15 големи с по 2 и
3 легла. На всеки етаж са разположени просторни стаи по интереси
обзаведени с мека мебел и с 32” телевизори. В северната част на първия
етаж са разположени 10 административни кабинета,  библиотека, зала за
събрания, бръснаро-фризьорски салон и кафе-сладкарница. В медицинския
сектор са включени лекарски кабинет, стоматологичен кабинет,
манипулационна,   физиотерапевтична зала и зала за лечебна физкултура.
Сградата се обслужва от 3 асансьора. Потребителите на социални услуги,
които могат да се обслужват сами се хранят в просторна столова, свързана с
топла връзка с основната част на сградата.    
Част от настанените в болничното отделение се хранят в двете прилежащи
столови, а тези, които са на легло - в болничните стаи.
                    Стандарти и критерии за здравни грижи

Съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ;
Обособен медицински сектор, включващ – лекарски кабинет
стоматологичен кабинет, манипулационна, физиотерапевтична зала и зала
за лечебна физкултура;
Своевременно съдействие за получаването на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински изделия;
Осигурено 24-часово медицинско наблюдение;
Осигуряване на терапевтични и рехабилитационни дейности;
Осигуряване на необходимите санитарни и хигиенни норми;
Съдействие за снабдяване с предписаните лекарства
      Стандарти и критерии за образователни услуги и информация

• Съдействие при необходимост от ползване на различни   
административни услуги;
• Предоставяне информация за нормативната уредба,  регламентираща
дейността на доставчика на социалната услуга,  както правата и
задълженията на потребителите;
       Стандарти и критерии за организация на свободното  време и
                                     личните контакти

• Възможност от самостоятелно организиране на свободното време –
библиотека, параклис, абонамент на вестници, цветарство, плетиво, тихи
игри, интернет, кабелна телевизия и др.;
• Действа  
певчески хор, теотрален клуб, поетичен клуб „Петя Дубарова” и
други клубове по интереси
;
• Възможност за лични контакти с роднини и близки на потребителите;
• Организиране на съвместни прояви с други специализирани институции,
екскурзии, честване на национални, религиозни и лични празници;
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол